Close

Hauz Khas Subdivision (SDM)

The office of Sub Divisional Magistrate(SDM) Hauz Khas is in the office complex of DM South, M.B.Road, Saket, New Delhi.

 1. Sh. Mukesh Kumar, SDM- Sub Division Hauzkhas
 2. Sh.Ajay Sachdeva, Tehsildar- Sub Division Hauzkhas
 3. Sh.Harish Kumar , Naib Tehsildar/ASO-Sub Division Hauzkhas
 4. Sh. Sanjeet, Patwari – Sheikh Sarai,Kharera,Hauz Rani,Madangir,Adhachni,Toot Sarai.
 5. Sh. Shiv Kumar,Patwari – Hauz Khas ,Kalu Sarai,Humayu Pur,Sarai Sahji,Begumpur,Jamrudpur,Patti Hamid Sarai.
 6. Sh. Jai Bhagwan,Patwari-Khanpur,Khirki Village,Masjid Moth,Shapur Jat,Chirag Delhi,Yusuf Sarai.

A. List of villages in Hauz Khas Sub-Division.

 1. Hauz Rani
 2. Chirag Delhi
 3. Sahapur Jat
 4. Khirki
 5. Masjid Moth
 6. Yusuf Sarai
 7. Khanpur
 8. Madangir
 9. Jamrudpur
 10. Kharera
 11. Kalu Sarai
 12. Begumpur
 13. Sheikh Sarai
 14. Sarai Sahji
 15. Hauz Khas
 16. Humanyunpur
 17. Adhachni
 18. Toot Sarai
 19. Patti Hamid Sarai

 

B. List of Police Stations in Hauz Khas Sub-Division.

 1. Malviya Nagar
 2. Saket
 3. Ambedkar Nagar
 4. Neb Sarai
 5. Hauz Khas
 6. S J Enclave
 7. Greater Kailash I